Ehua

loi sanahua mo shanshara

Wakanda

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 1:29

Wakanda great_spirit3-250x300ሎቨ

ግረኣት ስፒሪት

ዋካንዳ

 

tanka

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:58

tanka gods-spirit-is-in-you-300x168

ዳማ ከዮክ

 

Samda

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:43

Samda 187829_213029115378433_3057159_n-183x300ዓልላህ

ጞድ

ዺኦስ

ደኡስ

ጎትት

ኸዮክ

ዺአኡ

 

 

 

ፓኢከኣ Kei te whitia koe

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:38

Image de prévisualisation YouTube

whakahuatia ake

 

Lè ti

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:35

 Lè ti larbre-de-paix-225x300
Maï duhu sok fanjom ek sok alonom son ovèkar moa nao
ማኢ ዱሁ ሶክ ፋንጆም አክ ሶክ ኣሎኖም ሶን ኦቨካር ሞኣ ናኦ
Maï imio sok soklemom pia sok alonom derayo lè kisonada mo lo yun
ማኢ ኢሚኦ ሶክ ሶክለሞም ፒኣ ሶክ ኣሎኖም ደራዮ ለ ኪሶናዳ ሞ ሎ ዩን
Karka fadilar mo oka minio thaël
ኻርካ ፋዲላር ሞ ኦካ ሚኒኦ ትሃአል
Aki da aki Lohokaiso (Keyok) moï kadiom an dasia ti datéo 
mos thuok moa naya
ዓኪ ዳ ኣኪ ሎሆካኢሶ (ኸዮክ) ሞኢ ካዲኦም ኣን ዳሲኣ ቲ ዳተኦ ሞስ ትሁኦክ ሞኣ ናያ

Ko ternas dayos

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:27

Ko ternas dayos to nescar
Ko ternas dayos to kadar dama sarar
Ko ternas dayos mo mosaï do fra to hagar kar modaf

ኾ ተርናስ ዳዮስ ቶ ነስቻር
ኾ ተርናስ ዳዮስ ቶ ካዳር ዳማ ሳራር
ኾ ተርናስ ዳዮስ ሞ ሞሳï ዶ ፍራ ቶ ሃጋር ካር ሞዳፍ

Ko ternas dayos sakayar loi yevo klar
sarar osdi tamaso chiuatl
moï rianar

ኾ ተርናስ ዳዮስ ሳካያር ሎኢ የቮ ክላር
ሳራር ኦስዲ ታማሶ ችሂኡኣትል
ሞኢ ሪኣናር

to mitar
no runar
vo bridar

ቶ ሚታር
ኖ ሩናር
ቮ ብሪዳር

Milia ek Milio
Naha ek Nao
an tama noyend

ሚሊኣ አክ ሚሊኦ
ኛሃ አክ ኛኦ
ኣን ታማ ኖየንድ

kos lè molona ban di noï tukom aki kim Yun
Ko noï saras yaki lodéo
Ko noï moï saras yaki soséo

ኮስ ልè ሞሎና ባን ዲ ኖኢ ቱኮም ኣኪ ኪም ዩን
ኾ ኖኢ ሳራስ ያኪ ሎደኦ
ኾ ኖኢ ሞኢ ሳራስ ያኪ ሶሰኦ

Ko altas za kim dia faléo 
Pia osdi mazd ,jarinem lo talamos ban oï cri ravalom
Pia osdi mazd, ko urmas da aki dayos vodom

ኾ ኣልታስ ዛ ኪም ዲኣ ፋለኦ 
ጲኣ ኦስዲ ማዝድ ፣ጃሪነም ሎ ታላሞስ ባን ኦኢ ችሪ ራቫሎም
ጲኣ ኦስዲ ማዝድ፣ ኮ ኡርማስ ዳ ኣኪ ዳዮስ ቮዶም

ko altas maladéo kim toréo, ko altas rianéo kim mazd
Ko saras sak rara, si sarem sak raro
ek dayos, crené damo naklia sarrio ban tamo fra

ኮ ኣልታስ ማላደኦ ኪም ቶረኦ፣ ኮ ኣልታስ ሪኣነኦ ኪም ማዝድ
ኾ ሳራስ ሳክ ራራ፣ ሲ ሳረም ሳክ ራሮ
አክ ዳዮስ፣ ችረነ ዳሞ ናክሊኣ ሳርሪኦ ባን ታሞ ፍራ

crené valria da laco
ko otas lè rofarin mo tama splarin Keyokin
rofar mo dama iliamo o mo damo sol

ችረነ ቫልሪኣ ዳ ላቾ
ኮ ኦታስ ለ ሮፋሪን ሞ ታማ ስፕላሪን ኸዮኪን
ሮፋር ሞ ዳማ ኢሊኣሞ ኦ ሞ ዳሞ ሶል

Coy bia , ko urmas da aki ko altas datéo, aki ko vodas
coy moa toréo , moa mazd , moa rèv, si sarem damo naklia, si sarem mosaï efak
Coy an tamo idion sarom lè zimzin, da aki si annosem, si lo pakdem

ጮይ ቢኣ ፣ ኮ ኡርማስ ዳ ኣኪ ኮ ኣልታስ ዳተኦ፣ ኣኪ ኮ ቮዳስ
ቾይ ሞኣ ቶረኦ ፣ ሞኣ ማዝድ ፣ ሞኣ ረቭ፣ ሲ ሳረም ዳሞ ናክሊኣ፣ ሲ ሳረም ሞሳኢ አፋክ
ጮይ ኣን ታሞ ኢዲኦን ሳሮም ለ ዚምዚን፣ ዳ ኣኪ ሲ ኣንኖሰም፣ ሲ ሎ ፓክደም

Coy dayos , da aki ko ternirias sarom da ako si ternem
coy mo to sarar sinéo ban masaï amennos
mo altar datéo ban oï omisar lè ninimo mo lo talamos

ጮይ ዳዮስ ፣ ዳ ኣኪ ኮ ተርኒሪኣስ ሳሮም ዳ ኣኮ ሲ ተርነም
ቾይ ሞ ቶ ሳራር ሲነኦ ባን ማሳኢ ኣመንኖስ
ሞ ኣልታር ዳተኦ ባን ኦኢ ኦሚሳር ለ ኒኒሞ ሞ ሎ ታላሞስ

mo moï altar kadéo lè niakéo mo tamaso milia
ban kas sic, si sarem damo ines, damo iza
lo siche u dama mohavak sok maladom an tamaso blaè

ሞ ሞኢ ኣልታር ካደኦ ለ ኒኣከኦ ሞ ታማሶ ሚሊኣ
ባን ካስ ሲች፣ ሲ ሳረም ዳሞ ኢነስ፣ ዳሞ ኢዛ
ሎ ሲችሀ ኡ ዳማ ሞሃቫክ ሶክ ማላዶም ኣን ታማሶ ብላአ

Ko to talas dama Keyok

ኾ ቶ ታላስ ዳማ ኸዮክ

damo samda to anossom ko to talas

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:17
Dama Keyok, dama lenohin
ዻማ ኸዮክ፣ ዳማ ለኖሂን
an kosa loi blaè ,Da sarom di aki ko talas
ኣን ኮሳ ሎኢ ብላአ ፣ዻ ሳሮም ዲ ኣኪ ኮ ታላስ
Dama nao, lo yun
ዻማ ናኦ፣ ሎ ዩን
Si moï kokodem ksin mobsa
ጺ ሞኢ ኮኮደም ክሲን ሞብሳ
ko to otem dasia samda
ኮ ቶ ኦተም ዳሲኣ ሳምዳ
so to racindar mo moï altar nèsseo dama nakara
ሶ ቶ ራቺንዳር ሞ ሞኢ ኣልታር ነስሰኦ ዳማ ናካራ
Si sarem thaëlino ek mos jade omisase mo mosaï amennos
ጺ ሳረም ትሃአሊኖ አክ ሞስ ጃደ ኦሚሳሰ ሞ ሞሳኢ ኣመንኖስ
mo no vivar ban tama amione sak sansaka
ሞ ኖ ቪቫር ባን ታማ ኣሚኦነ ሳክ ሳንሳካ
Ko to talas mo kas dama rarii
ኾ ቶ ታላስ ሞ ካስ ዳማ ራሪኢ
xiovem ban mika imio da bsa santaïlli
ኂኦቨም ባን ሚካ ኢሚኦ ዳ ብሳ ሳንታኢልሊ
Tamo moneméo ek ilthua 
ጣሞ ሞነመኦ አክ ኢልትሁኣ 
cri to talom asha ek asha ek to tahom rifin
ችሪ ቶ ታሎም ኣስሃ አክ ኣስሃ አክ ቶ ታሆም ሪፊን
antaï mo dama blaè
ኣንታኢ ሞ ዳማ ብላአ
coy an dasia samda , ko to cinmas kar dama zam anoy
ቾይ ኣን ዳሲኣ ሳምዳ ፣ ኮ ቶ ቺንማስ ካር ዳማ ዛም ኣኖይ

Om dama Keyok

Classé dans : Non classé — 18 octobre, 2012 @ 12:07
Om dama Keyok , inia tamo ko saras santéo
ዖም ዳማ ኸዮክ ፣ ኢኒኣ ታሞ ኮ ሳራስ ሳንተኦ

inia dama Talamos ko vivas da aki si moï altem kadiseo
ኢኒኣ ዳማ ጣላሞስ ኮ ቪቫስ ዳ ኣኪ ሲ ሞኢ ኣልተም ካዲሰኦ

kas an lè ti sarom mojal osdi daka cri urmom aï avakar
ካስ ኣን ለ ቲ ሳሮም ሞጃል ኦስዲ ዳካ ችሪ ኡርሞም ኣኢ ኣቫካር
Om Keyok yun , ko noï pakdas aki to talar
ዖም ኸዮክ ዩን ፣ ኮ ኖኢ ፓክዳስ ኣኪ ቶ ታላር
Dama moalu ek dama imio so loi laco mo lè yaksol otem 
to kadar
ዻማ ሞኣሉ አክ ዳማ ኢሚኦ ሶ ሎኢ ላቾ ሞ ለ ያክሶል ኦተም ቶ ካዳር

Santéo moï altem si datem ban saririas nakéo
ጻንተኦ ሞï ኣልተም ሲ ዳተም ባን ሳሪሪኣስ ናከኦ

Santéo moï altem si datem ban jalafirias mo altar vivéo
ጻንተኦ ሞኢ ኣልተም ሲ ዳተም ባን ጃላፊሪኣስ ሞ ኣልታር ቪቨኦ

Ko valas bia to racindar
ኾ ቫላስ ቢኣ ቶ ራቺንዳር

Om Lohokaiso mo yaksol, so tamo moness cri inia 
masoï niakéo moï altom kandéo
ዖም ሎሆካኢሶ ሞ ያክሶል፣ ሶ ታሞ ሞነሽ ችሪ ኢኒኣ ማሶኢ ኒኣከኦ ሞኢ ኣልቶም 
ካንደኦ

dria kim peqisarat , ko noï pakdas aki moï raemar 
ድሪኣ ኪም ፐቂሳራት ፣ ኮ ኖኢ ፓክዳስ ኣኪ ሞኢ ራአማር 

coy dama nakara an loi blaè go mosaï amennos lo hoka 
minia koloï moï altom kiséo
ቾይ ዳማ ናካራ ኣን ሎኢ ብላአ ጎ ሞሳኢ ኣመንኖስ ሎ ሆካ ሚኒኣ ኮሎኢ 
ሞኢ ኣልቶም ኪሰኦ

Da sarom daly aki bia ko valas ora to samdar 
ዻ ሳሮም ዳልይ ኣኪ ቢኣ ኮ ቫላስ ኦራ ቶ ሳምዳር 

Cin, Ko to talas dama Keyok
ጪን፣ ኾ ቶ ታላስ ዳማ ኸዮክ

Loi et Tosarati moa Sanahua

Classé dans : Non classé — 17 octobre, 2012 @ 11:58

Alualiès lè Ti,saraliès lè Ti

ዓሉኣሊአስ ለ ጢ፣ሳራሊአስ ለ ጢ

Sonaliès lè Fi mo Keyok ban tamaé rarii

ጾናሊአስ ለ ፊ ሞ ኸዮክ ባን ታማአ ራሪኢ

Sanaliès mos dioto an lo lunor

ጻናሊአስ ሞስ ዲኦቶ ኣን ሎ ሉኖር

Ofayaliès lunosara an lè Tosarati

ዖፋያሊአስ ሉኖሳራ ኣን ለ ጦሳራቲ

Saraliès za pia noï codolé yaki

ጻራሊአስ ዛ ፒኣ ኖኢ ቾዶለ ያኪ

Nodar,Nessar,Etliopar

ኞዳር፣ኘስሳር፣ዐትሊኦፓር

Noï altaliès aki kim siak, lè natum

ኞኢ ኣልታሊአስ ኣኪ ኪም ሲኣክ፣ ለ ናቱም

 

SARTRE-ET-CAETERA |
Assodesfalaises |
Un pas vers les etoiles |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Mulberry001
| Worksofheart
| Pourlena